ورود | عضويت جمعه 29 فروردین ماه 1393
 
رویداد های فرهنگی
کلاس عقیدتی
برگزاری کلاس عقیدتی برای کارکنان صبح روزهای دوشنبه ساعت 30/7 لغایت 15/8  

ورزش صبحگاهی
ورزش صبحگاهی در سالن ورزشی دانشگاه ساعت 8-7 صبح هفته ای دو روز همراه با تغذیه  

Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا